Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal si folosirea cookie-urilor

Incepand cu data de 25.05.2018 devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

  1. Scop

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre I SELL BEAUTY SRL si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

– Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care I SELL BEAUTY SRL deruleaza tranzactii, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului;

– Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) alI SELL BEAUTY SRL;

– Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii,  angajatii si/sau ale persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al I SELL BEAUTY SRL;

– Angajatii I SELL BEAUTY SRL;

– Candidatii care doresc sa ocupe posturi in cadrul I SELL BEAUTY SRL;

-Vizitatori ai ste-ului I SELL BEAUTY SRL;

Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date  la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catreI SELL BEAUTY SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

  1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care I SELL BEAUTY SRL deruleaza tranzactii ocazionale(comenzi), reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, precum si membrilor familiilor acestora(daca este cazul) in vederea prestarii serviciilor comerciale, I SELL BEAUTY SRL prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016;

Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre I SELL BEAUTY SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai acestuia (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”).

2.1. In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, I SELL BEAUTY SRL poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. In acest context este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

2.1.2 Scopurile prelucrarii datelor caracter personal

I SELL BEAUTY SRL prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

2.1.3. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, I SELL BEAUTY SRL prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea in aplicatiile informatice Societatii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi I SELL BEAUTY SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. managementul portofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; asigurarea securitatii in incintele I SELL BEAUTY SRL; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal. Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, I SELL BEAUTY SRL se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.1.4. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si I SELL BEAUTY SRL, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale(comenzii) cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor; derularea in bune conditii a tranzactiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale I SELL BEAUTY SRL in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

2.1.5. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale I SELL BEAUTY SRL, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Societatea prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate, segmentarea clientilor; reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau servicile contractate de catre persoana vizata.

2.1.6 In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri:
marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale I SELL BEAUTY SRL si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre I SELL BEAUTY SRLdirect sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale I SELL BEAUTY SRL si/sau ale partenerilor acesteia; generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, I SELL BEAUTY SRL va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care le furnizez direct in contextul relatiei mele contractuale cu Societatea, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Societatii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permitI SELL BEAUTY SRL sa identifice preferintele mele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la dispozitie de catre I SELL BEAUTY SRL. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, I SELL BEAUTY SRL imi va aduce in atentie oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru mine. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de faptul ca I SELL BEAUTY SRL isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, am luat cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sa nu imi fie aduse la cunostinta. Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

2.1.7. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, I SELL BEAUTY SRL prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care I SELL BEAUTY SRL le genereaza pe baza acestora, respectiv:  date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor comerciale si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Societatii.

2.1.8. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, I SELL BEAUTY SRL poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii I SELL BEAUTY SRL, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numeleI SELL BEAUTY SRL, parteneri contractuali/imputerniciti ai I SELL BEAUTY SRL in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii profesionale.

2.1.9. Durata prelucrarii

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, I SELL BEAUTY SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor comerciale, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, I SELL BEAUTY SRL sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.10. Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, I SELL BEAUTY SRL nu tranfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE sau in afara UE. In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca in viitor I SELL BEAUTY SRL sa transfere anumite categorii de date. Pentru transferurile in afara UE, I SELL BEAUTY SRL isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege. Lista statelor unde vor fi tranferate datele va fi afisata(actualizata) pe siteul I SELL BEAUTY SRL la prezenta sectiune.

2.1.11. Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

2.1.12. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Societatea sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.1.13. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre I SELL BEAUTY SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa ne transmiteti solicitarea printr-un e-mail catre I SELL BEAUTY SRLin acest sens, la urmatoarea adresa: office@tatoo-beauty.ro

2.1.14. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, Beneficiarilor reali, precum si membrii familiilor acestora(daca este cazul).

2.2. Client persoana juridica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client  Persoana Juridica(chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al I SELL BEAUTY SRL.

2.3 Relatia I SELL BEAUTY SRL– parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al I SELL BEAUTY SRL.

In masura in care oricare partener contractual al I SELL BEAUTY SRL dezvaluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre I SELL BEAUTY SRL pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui Contract, avand in vedere faptul ca I SELL BEAUTY SRL nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al I SELL BEAUTY SRL are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, utilizand in acest sens textul de informare:

Furnizorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Clientul sa poata prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Furnizorul va respecta instructiunile ce pot fi trimise periodic de catre Client in scris, in format electronic sau pe hartie, cu privire la informatiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice in scopul indeplinirii prevederilor prezentei clauze.

Informare privind Protectia datelor cu caracter personal

2.3.1.1.I SELL BEAUTY SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si conform legislatiei subsecvente in domeniu.

2.3.1.2. Categorii de persoane fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catreI SELL BEAUTY SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de catre partenerul contractual al I SELL BEAUTY SRL, reprezentantii legali sau conventionali ai partenerului contractual al I SELL BEAUTY SRL, colaboratorii, angajatii si/sau alte categorii de persoane fizice ale caror date sunt divulgate I SELL BEAUTY SRL de catre partenerul contractual al acesteia, daca e cazul (denumiti in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre I SELL BEAUTY SRL la initierea relatiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derularii acestora.

2.3.1.3. Temeiurile si scopurile pentru care I SELL BEAUTY SRL prelucreaza datele cu caracter personal

2.3.1.3.1. indeplinirea obligatiilor legale ale I SELL BEAUTY SRL in contextul derularii relatiilor contractuale:  gestiune administrativ-financiara; pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; realizarea de audituri si investigatii interne; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; asigurarea securitatii in incintele I SELL BEAUTY SRL; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta); alte obligatii legale aplicabile in functie de natura relatiei contractuale si/sau calitatea dumneavoastra). Pentru ideplinirea scopurilor anterior mentionate, I SELL BEAUTY SRL se va baza, in masura in care este necesar, si pe intersul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.3.1.3.2. incheierea si desfasurarea contractului incheiat intre I SELL BEAUTY SRL si partenerul sau contractual prin raportare la specificul relatiei contractuale;

2.3.1.3.3. indeplinirea intereselor legitime ale I SELL BEAUTY SRL, in contextul desfasurarii obiectului de activitate si pentru gestionarea reclamatiilor.

2.3.1.4. Categoriile de date cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, I SELL BEAUTY SRL prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, datele furnizate de catre partenerul contractual al I SELL BEAUTY SRL in vederea incheierii si executarii contractului incheiat (incluzand, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon), precum si date pe care I SELL BEAUTY SRL le genereaza pe baza acestora, respectiv: informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date rezultate din utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie de catre I SELL BEAUTY SRL (daca este cazul).

2.3.1.5. Categoriile de destinatari

In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, I SELL BEAUTY SRL poate sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, institutii/autoritati publice locale / centrale, imputernicitilor (entitati care asista I SELL BEAUTY SRL in activitatile de prelucrare) si/sau partenerilor contractuali.

2.3.1.6. Durata prelucrarii. Destinatia ulterioara a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre I SELL BEAUTY SRL pe durata executarii contractului, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii, inclusiv obligatiile de arhivare. Dupa indeplinirea duratelor de arhivare, Societatea poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua in continuare diverse prelucrari statistice.

2.3.1.7. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In prezent,I SELL BEAUTY SRL nu  transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE cat si in afara UE.

2.3.1.8. Drepturile dumneavoastra in contextul activitatilor de prelucrare

Dumneavoastra beneficiati, in conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand din 25 mai 2018); dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
2.3.1.9. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, I SELL BEAUTY SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.3.1.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catreI SELL BEAUTY SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va puteti adresa I SELL BEAUTY SRL si ne puteti transmite solicitarea printr-un e-mail catre Societate in acest sens, la urmatoarea adresa e-mail:office@tatoo-beauty.ro

2.4. Relatia I SELL BEAUTY SRL- angajati

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor I SELL BEAUTY SRL, in calitatea sa de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai, date care sunt furnizate in mod direct sau care pot rezulta in mod indirect, in cursul derularii relatiei de munca.

In notiunea de angajati sunt incluse persoanele care au incheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului – pe durata determinata sau nedeterminata, part-time etc., care au incheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu I SELL BEAUTY SRL.

2.4.1. I SELL BEAUTY SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai pentru urmatoarele scopuri:

  1. in vederea incheierii si executarii contractului, pentru urmatoarele scopuri: recrutare,    scopuri generale de resurse umane, in vederea desfasurarii relatiilor de munca/mandat/colaborare; training; evaluarea performantelor; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor si bugetelor de resurse umane; gestionarea beneficiilor acordate in concordanta cu atributiilor din fisa postului.
    b. in vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligatiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fara a se limita la sanatatea si securitatea in munca) privind administrarea resurselor umane; arhivare; analiza pre-angajare a reputatiei si integritatii candidatilor, in vederea conformarii cu regulile prudentiale aplicabile; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitatile extra-profesionale; audit intern; asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii si monitorizarea disciplinei in desfasurarea atributiilor angajatilor/colaboratorilorI SELL BEAUTY SRL, monitorizarea resurselor si echipamentelor IT si de telecomunicatii puse la dispozitia angajatilor precum si asigurarea securitatii sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta).
  2. in vederea indeplinirii intereselor legitime ale I SELL BEAUTY SRL, pentru urmatorul scop: evenimente interne si evidentiere pozitiva/promovare in cadrul Societatii
  3. in temeiul consimtamantului exprimat de catre angajatul/colaboratorul I SELL BEAUTY SRL, pentru urmatorul scop: testarea functionalitatilor noi ale produselor I SELL BEAUTY SRLinainte ca aceastea sa fie facute disponibile pe piata.

2.4.2. Categorii de date cu caracter personal


I SELL BEAUTY SRL
colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenie, semnatura, telefon, e-mail, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, directie, departament, ID utilizator, marca, imagine, serie si numar buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, date privind cazierul judiciar, date privind sanctiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare, precum si orice alte categorii de date pe care angajatii I SELL BEAUTY SRLni le furnizeaza in mod direct.

2.4.3. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, I SELL BEAUTY SRL poate dezvalui datele cu caracter personal ale angajatilor catre urmatoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, imputerniciti, autoritati publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale, precum si angajatilor in cazul primirii unei solicitari in baza dreptului de acces.

2.4.4. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre angajati poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract si este necesara pentru in vederea gestionarii raporturilor de munca/mandat/colaborare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin I SELL BEAUTY SRL in calitate de angajator. Refuzul furnizarii acestor date poate atrage imposibilitatea gestionarii relatiei de munca/mandat/colaborare si a indeplinirii obligatiilor mentionate.

2.4.5.   Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate de catre I SELL BEAUTY SRL in vederea prelucrarii lor pe durata derularii relatiei de munca/mandat/colaborare si ulterior,  in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, cerintele din materia arhivarii.

2.4.6.   Transferul datelor cu caracter personal

In prezent,  I SELL BEAUTY SRL nu  transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE cat si in afara UE

2.4.7.   Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiaza angajatii  in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, angajatii I SELL BEAUTY SRL beneficiaza de urmatoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre I SELL BEAUTY SRL, conform celor descrise in prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea I SELL BEAUTY SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre I SELL BEAUTY SRL a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

– dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, I SELL BEAUTY SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre I SELL BEAUTY SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

– dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari catre Directia Resurse Umane;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate si
– dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru mai multe informatii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, angajatii se pot adresa Responsabilului privind protectia datelor prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@tatoo-beauty.ro

2.5. Relatia I SELL BEAUTY SRL– candidati care doresc sa ocupe posturi in cadrul Societatii

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrul I SELL BEAUTY SRL.

In vederea preluarii si gestionarii candidaturii unei persoane, I SELL BEAUTY SRL prelucreaza date cu caracter personal in temeiul demersurilor necesare inaintea incheierii contractului de munca / de colaborare (fara ca aceasta sa insemne o promisiune din partea I SELL BEAUTY SRL in acest sens) sau in temeiul interesului sau legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate, dupa caz, si in conditiile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre I SELL BEAUTY SRL apartin vizitatorilor paginii de internet, indiferent daca au sau nu calitatea de client, care sunt interesati sa aplice pentru un post in cadrul I SELL BEAUTY SRL sau persoanelor care transmit datele de CV sau participa la interviuri organizate de Societate, „persoane vizate”.

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, I SELL BEAUTY SRL prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.
Pentru a raspunde mesajelor primite, in vederea aplicarii pentru o pozitie disponibila, nu este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, numarul pasaportului etc. si, prin urmare, I SELL BEAUTY SRL nu solicita astfel de date, prin urmare candidatii nu vor transmite mesaje continand astfel de date si nu vor anexa copii ale actelor de identitate mesajelor transmise catre I SELL BEAUTY SRL.

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, I SELL BEAUTY SRL pastreaza datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate sau pentru a respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, I SELL BEAUTY SRL sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca I SELL BEAUTY SRL sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, reprezentantii I SELL BEAUTY SRL, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele sau impreuna cu I SELL BEAUTY SRL, partenerii contractuali ai I SELL BEAUTY SRL, imputerniciti ai I SELL BEAUTY SRL in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatile publice locale/centrale, in masura in care este necesar;

I SELL BEAUTY SRL respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora in masura in care considerati necesar.
Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul I SELL BEAUTY SRL sau prin transmiterea unui e-mail catre Societate, la urmatoarea adresa de e-mail:office@tatoo-beauty.ro

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre I SELL BEAUTY SRL, precum si cu privire la drepturile persoanei vizate, persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: office@tatoo-beauty.ro

  1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii de cookie-uri

Paginile noastre de web utilizeaza cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile si cum sunt acestea utilizate?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, alcatuite in general dintr-un sir de caractere, sau parti dintr-un fisier, care la accesarea unui site sunt salvate in browser-ul utilizat de catre calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se acceseaza on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioara a site-ului, browser-ul utlizat trimite catre server-ul respectivului site acest fisier, in scopul de a permite identificarea unui vizitator  care a revenit pe site.

In general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea catre vizitatori a unor functionalitati care nu pot fi asigurate in lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informatiilor on-line de pe servere web (www). Aceste functionalitati constau in managementul sesiunilor utilizatorilor, pastrarea unei sesiuni autentificate, pastrarea preferintelor pe o pagina vizitata (de exemplu, aspecte legate de functionalitatea sau de afisarea grafica a paginilor), pastrarea produselor intr-un cos de cumparaturi si altele.

Cand accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis catre browser-ul tau de internet si salvat pe hard-disk-ul computerului tau, dar poti bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setarilor browser-ului tau.

Cookie-urile pot stoca informatii ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferinte personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informatii nu sunt generate de cookie-uri, ci de catre vizitator, in momentul in care acesta completeaza formulare on-line, se inregistreaza pe site, utilizeaza sisteme de plati electronice etc. Desi cookie-urile sunt stocate in memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricarui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informatii stocate in respectivul dispozitiv.

Cookie-urile nu sunt virusi, nu sunt compilate sub forma de cod si nu pot fi executate. In consecinta, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot raspandi in alte retele pentru a genera anumite actiuni si nu pot fi utilizate pentru raspandirea de virusi.

In functie de durata, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente:
Cookie-urile de sesiune au o durata de stocare temporara, limitata doar la durata sesiunii in care un anumit vizitator acceseaza site-ul. La momentul inchiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informatiile stocate sunt sterse;

Cookie-urile permanente sunt stocate in dispozitivul utilizat de catre vizitator si nu sunt sterse la momentul inchiderii sesiunii sau a browser-ului.

Browser-ele web ofera functionalitati de setare a nivelului de securitate a informatiilor, permitand vizitatorilor sa opteze ca preferintele lor sa nu fie inregistrate, astfel ca poti bloca utilizarea oricarui cookie prin modificarea setarilor browser-ului tau. Pentru a utiliza facilitatile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, in majoritatea cazurilor, se acceseaza sectiunea „Setari” / „Internet options”, sub-sectiunea „Confidentialitate si securitate” / „Privacy” din meniul de browser (in functie de browser-ul utilizat).

Dezactivarea optiunii de accepta cookie-uri poate avea ca implicatii imposibilitatea accesarii unora dintre cele mai importante sectiuni ale site-ului. Pentru acest motiv, este recomandabila acceptarea cookie-urilor apartinand site-urilor pe care le considerati de incredere. In orice moment doriti, aveti posibilitatea de a sterge cookie-urile stocate in dispozitivul pe care il utilizati, accesand sectiunea „Setari” / „Safety”, sub-sectiunea „Confidentialitate si securitate” / „Delete browsing history” din meniul de browser (in functie de browser-ul utilizat).

Vizitatorii  siteului apartinand

I SELL BEAUTY SRL, beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018); dreptul de opozitie la prelucrarea datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Utilizarea cookie-urilor si obligatiile furnizorilor sunt reglementate atat in legislatia nationala (Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare), cat si in cea europeana (Directiva 2002/58/CE asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2009/136/CE).

  1. Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor cu caracter personal si conformarea cu normele legale aplicabile in domeniu reprezinta una dintre preocuparile principale ale I SELL BEAUTY SRL, urmarindu-se in permanenta asigurarea securitatii datelor si respectarea cerintelor in materie.

In consecinta, confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale I SELL BEAUTY SRLsi, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor. Monitorizarea conformarii cu aceste cerinte este asigurata inclusiv de catre Responsabilul cu protectia datelor desemnat la I SELL BEAUTY SRL, care poate fi contactat la adresa contact:office@tatoo-beauty.ro

Este posibil ca angajatii I SELL BEAUTY SRL, in indeplinirea atributiilor de zi cu zi, sa prelucreze date apartinand clientilor persoane fizice, reprezentantilor legali sau conventionali ai clientilor persoane juridice si ai prestatorilor de servicii/utilitati cu care I SELL BEAUTY SRL a incheiat relatii contractuale, ai beneficiarilor reali, ai imputernicitilor, ai delegatilor, ai actionarilor/asociatilor persoane fizice etc.

Training-urile angajatilor sunt obligatorii, se desfasoara anual, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative, precum si cele mai inalte standarde aplicabile in materie. Acestea vizeaza aspecte privind identificarea activitatilor de prelucrare susceptibile sa genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Va informam ca I SELL BEAUTY SRL SRL utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Google. Datele personale, pe care dumneavoastra (in calitate de client/ imputernicit/ beneficiar al serviciilor noastre/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi.

Societatea utilizeaza in relatia cu dvs. o singura adresa postala(email) pentru expedierea oricarei corespondente, in legatura cu toate produsele/serviciile contractate. I SELL BEAUTY SRL va transmite corespondenta la ultima adresa postala indicata.

Partenerii contractuali ai I SELL BEAUTY SRL, furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu I SELL BEAUTY SRL pot prelucra date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispozitii.

In acest context, partenerul contractual garanteaza ca angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de Servicii au fost informati si instruiti in masura suficienta cu privire la prevederile legale in domeniul protectiei Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fara limitare la prevederile legale ale Regulamentului si, dupa caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice („Legea nr. 506/2004”), la cerintele minime de securitate a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre Client sau pe care ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii relatiilor contractuale si ca acesti angajati si/sau terti s-au obligat apoi in scris la a respecta confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si la pastrarea secretului profesional. In plus, Furnizorul trebuie sa-i instruiasca conform prezentului Contract pe acesti angajati si / sau terti cu privire la faptul ca Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai in scopuri limitate, atat cat este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligatia de a proteja Datele cu Caracter Personal ramane valabila pentru Furnizor si dupa incetarea activitatii ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el in orice alt mod. In special, are obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care are acces si sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu I SELL BEAUTY SRL impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice tip ale angajatilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. partenerul contractual garanteaza ca ulterior se poate verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate si sterse datele cu caracter personal in / din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

I SELL BEAUTY SRL realizeaza evaluari de impact asupra protectiei datelor in situatiile prevazute de Regulamentul GDPR sau in alte situatii reglementate si publicate de catre autoritatile competente sa interpreteze sau sa aplice legislatia privind protectia datelor cu caracter personal (ANSPDCP sau Comitetul european pentru protectia datelor).

Atunci cand I SELL BEAUTY SRLinitiaza prelucrari de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate, tinand cont de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, in special cand se utilizeaza noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protectiei datelor cu caracter personal inaintea prelucrarii.

Contact – Protectia Datelor

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciati ca va sunt necesare clarificari suplimetare ne puteti contacta la adresa de email: office@tatoo-beauty.ro